Stichting Saha

Jaarverslag Stichting Saha 2014

Inleiding: 
Mohamadou Tandia én zijn familie wonen vanaf juli 2013 één jaar in Mauritanië. Vanaf oktober 2013 werkt Mohamadou bij het Franse Rode Kruis in Kaedi en dat bevalt hem goed. Djeyni woont met de kinderen in Nouakchott. De afstand tussen deze plaatsen is groot, dat heeft o.a. als gevolg dat Djeyni alleen voor de kinderen zorgt. Dit is niet hun primaire keuze, echter een baan, dus inkomen, is erg belangrijk.
Het contract van Mohamadou is in juli verlengd voor een jaar. Hij heeft het druk met het bezoeken van de 27 gezondheidsposten in de regio Gorgol. Mét zijn collega’s – onder wie de regionale directeur van het departementaal gezondheidscentrum – is hij nu vaak 2 tot 3 dagen per week “in het veld” . In het kader van het projectonderdeel preventie en behandeling van HIV worden in de verschillende departementen (Kaedi, Maghama, M’Bout en Monguel) de gezondheidsposten voorzien van het benodigde materiaal.
Daarnaast houdt Mohamadou zich bezig met de aansturing van Union-Gats [UGATS], de Mutuelle de Santé en de dit jaar gestarte boetiek. Het bestuur van Saha heeft regelmatig Skype gesprekken met Mohamadou naast veelvuldig e-mailcontact. Saha is tevreden over het werk van Mohamadou en de manier waarop hij bezig is: dit is een project op zich n.l. de ontwikkeling van het bestuurlijk functioneren van UGATS en de Mutuelle. Het gaat hierbij om belangenbehartiging, organisatie, administratie, transparantie, verantwoordelijkheid etc. Wil de Mutuelle zelfstandig kunnen functioneren en een succes worden dan zal hier voldoende in geïnvesteerd moeten worden.
Het werd eind begin 2014 voor Mohamadou steeds duidelijker dat een aantal punten van verbetering noodzakelijk was binnen de organisatie van UGATS. Steeds blijft hetzelfde probleem spelen: de organisatie is niet doorzichtig, het belang is niet voor iedereen even groot en de bevoegdheden zijn te weinig verdeeld. Bovendien gebeuren er veel activiteiten op het terrein van de voorzitster van UGATS. In diverse bijeenkomsten heeft Mohamadou geprobeerd duidelijk te maken wat het belang is van het zelf nemen van verantwoordelijkheid en dat leidde uiteindelijk, naar tevredenheid, tot het volgende plan: het openen van een gezamenlijke boetiek, één grote ruimte bij de centrale markt, om zo transparantie, samenwerking van de verschillende coöperaties en belangenbehartiging te bevorderen.
De boetiek 
In maart ontving het bestuur van Saha dus het voorstel van de UGATS voor het opzetten van de boetiek. Een ruimte voor ontmoeting en activiteiten voor alle leden van de UGATS, ook verkooppunt voor de zelf-geverfde stoffen. Hiermee willen de vrouwen bereiken dat de organisatie als geheel beter controleerbaar wordt en de betrokkenheid en zelfstandigheid van de vrouwen toeneemt. Het gevraagde bedrag (huur, elektriciteit, inrichting en het aanleggen van een voorraad (stof en verf) is 3.788,- euro. Saha heeft de aanvraag goedgekeurd met de voorwaarde dat er een ondernemingsplan komt. Vanuit Saha is een aanzet voor een ondernemingsplan gemaakt ter ondersteuning van de vrouwen en Mohamadou. Uit de antwoorden van Mohamadou krijgen we langzamerhand een beeld van het reilen en zeilen van de boetiek. Voor Saha is het van belang dat het project de situatie van de vrouwen controleerbaar verbetert. De boetiek moet op termijn onafhankelijk van Saha kunnen functioneren. Saha zal vervolgens vaststellen welk deel van het geld een gift is en welk deel als lening wordt verstrekt.
Op 11 mei 2014 is de boetiek geopend.
Er is naast de voorzitter een “comité de gestion” van 6 vrouwen gekozen die toezien op de dagelijks gang van zaken. Er is een verkoopster en deze doet samen met een van comité leden en de penningmeester de boekhouding. Deze leggen verantwoording af aan Mohamadou en hij weer aan Saha.

Evaluatie eind 2014:
De stoffen (Tissu, Bazin, Bizi, Chiga, Lagos) worden goed verkocht!
De supervisie door Mohamadou wordt goed gewaardeerd. Dieye Diabi (voorzitter van vrouwencoöperatie UGATS) gaat met Houleye Thiethie (verkoopster) en Mohamadou bekijken hoe zij het best ondersteund kan worden. Ze krijgt o.a. bijscholing computerwerk en boekhouding. Manthita Assa, een zeer goed gemotiveerd UGATS lid, gaat de publiciteit voor de boetiek doen op de radio. Een punt van aandacht blijft dat bestuursleden van UGATS en het boetiek comité weinig initiatief nemen m.b.t. vergaderingen, coördineren,, coachen, superviseren. Acties en reacties en hangen vaak af van het initiatief en uitnodigingen van Mohamadou.

Mutuelle de Santé: 
De conventions zijn getekend en er moet gewerkt worden aan het drukken van het carnet (vezekeringsboekje). Voor het gedrukt kan worden moet de Préfet van Kaedi zijn akkoord geven. Om de uitwerking van de Mutuelle door UGATS uiteindelijk meer vaart te geven heeft Mohamadou , mede op advies van het Saha bestuur, ONG Actions* gevraagd om de vrouwen te ondersteunen bij hun organisatie van de Mutuelle. UGATS staat daarvoor open.
ONG Actions wil graag samenwerken met UGATS en SAHA. Het opzetten van de Mutuelle de Santé wordt een goed initiatief gevonden. ONG Actions gaat de vrouwen superviseren en trainen.
  * ONG Actions is een door de overheid erkende Niet Gouvernementele Organisatie. Ze heeft meerdere projecten op het gebied van gezondheidszorg uitgevoerd in de Gorgol regio, o.a. met financiering van UNICEF en OXFAM.

Verfactiviteiten: 
Er is nog onvoldoende duidelijkheid over de resultaten van de workshop en de animo van de vrouwen voor de nieuwe niet-giftige verf. Voorgesteld is om een speciale pilot te organiseren om de nieuwe verf te promoten. Inmiddels is door Saha contact gelegd met de Dylon fabriek in Nederland voor rechtstreekse aankoop met korting. De pilot wordt geaccepteerd en er is een kleine hoeveelheid Dylonverf naar Mauritanie gestuurd.

Wervings- en sponsoractiviteiten: Sponsordiner en –brunch 
Op 11 en 12 oktober organiseerde SAHA in de prachtige Prima Hora Kas in Lent een sponsordiner en -brunch en dat werd door de gasten zeer gewaardeerd. Er werd fantastisch gekookt door koks-zonder-papieren (die ook mensen-zonder-papieren zijn) gecoacht door chefs Rob Beernink van Koken aan de Waal en Hans Kooijman van Vuur en Vlam. Er was live West-Afrikaanse muziek met koraspeler-zanger Lamin Kuyateh. Ook lieten meerdere gasten zich vereeuwigen in Afrikaanse mode. De opbrengst van diner en brunch is ruim 1.300 euro. Een klein deel hiervan is besteed aan de ondersteuning van de mensen-zonder-papieren. Het was een succes en voor herhaling vatbaar waarbij vooral de ambiance een belangrijke rol speelde: de plek, het koken op vuur, de muziek, de medewerkers en bovenal de gasten natuurlijk.

Het Nederlands Kamerorkest speelde een benefietconcert
SAHA mocht 650 euro ontvangen uit handen van Annette Zahn en Siebe van Schoot, beiden werkzaam bij het Nederlands Kamerorkest.

Financiën
In overeenstemming met het contract tussen Mohamadou en SAHA is de financiële bijdrage met ingang van maart 2014 bijgesteld en deze wordt afgebouwd met 50 Euro per maand tot een vaste onkostenvergoeding van 150 euro vanaf 1 juli 2014, voor zijn werkzaamheden voor SAHA. Januari 2015 wordt opnieuw een besluit hierover genomen.

Beleidsplan 2015

* Generen van inkomsten
– voortzetting van de activiteiten die in 2014 zijn gevoerd
– organiseren van een sponsordiner of andere activiteiten mogelijk via de Kaaij
* Ondersteuning ondernemingsplan en boekhouding Boetiek
* Ondersteuning uitwerking Mutuelle
– Mohamdou houdt contact via Skype en internet.
– Zonodig contact met ONG Actions
– Financiële bijdrage drukkosten lidmaatschapsbewijs (carnet)
– Financiële bijdrage boekhoudcursus
* Blijven stimuleren van de vrouwen in het gebruik van niet giftige verfstoffen
* ANBI status aanvragen opnieuw overwegen