Stichting Saha

vervolg nieuws maart 2018

Op 17 februari 2018 zijn er 93 deelnemers. Het totaal uitgekeerde bedrag is 262,050 = 599,26 euro.
Er zijn een aantal leden die een achterstand hebben met het betalen van de contributie. Zij zullen persoonlijk worden benaderd.

Het streven is om het aantal leden uit te breiden naar 100. Hiervoor wordt de Mutuelle ook opengesteld voor vrouwelijke familieleden die geen lid zijn van de Ugats. Per coöperatief kunnen maximaal 10 personen op deze manier deelnemen aan de Mutuelle.

Tijdens de vergadering zijn de leden van de verschillende commissies goedgekeurd en in hun functie bekrachtigd. Het gaat hierbij om de commissie boekhouding, uitvoering ,controle en bewaking.

In maart zullen de trainingen weer van start gaan. De training van 2 en 3 maart gaat over de organisatie en het functioneren van de Mutuelle de Santé. In de cursus van 16 en 17 maart worden de leden van de verschillende commissies voorbereid op hun taken.

Tijdens de vergadering is afgesproken dat zolang er nog een tandarts in het ziekenhuis van Kaedi is, de tandartsbezoeken aan bij privéklinieken van Kaedi zullen worden vergoed.

Voor wat betreft de recepten; wat ook de plaats van de consultatie is; als medicijnen worden gekocht op basis van deugdelijke recepten, worden ze vergoed.

In een reactie op het verslag van de Ugats vergadering heeft het bestuur van Saha haar zorgen naar voren gebracht over het uitstel van de trainingen. Begin november heeft Saha de begroting van de vervolgtraining goedgekeurd. Juist in het streven naar verzelfstandiging van de Mutuelle zijn de trainingen van belang.

Omdat de communicatie tussen het bestuur van Saha en Action moeizaam blijft verlopen heeft Saha voorgesteld om de kontakten ook te laten lopen via de medewerkers van ONG action in Kaedi. Dit kan Yacoub de voorzitter van ONG action ontlasten plus dat deze medewerkers makkelijker contact kunnen hebben met de vrouwen. De boekhoudster van de Mutuelle wordt door hen ingewerkt/begeleid en maakt deel uit van het kantoor dat Action heeft in Kaedi.