Stichting Saha

vervolg van: Saha wil de vrouwen zelf meer aan het woord laten!

De directeur van de –niet Gouvernementele Organisatie Action – (Diagana Yacouba) is een belangrijk en druk bezet man in Mauritanië. Wanneer hij geen tijd heeft gebeurt er weinig in Kaedi, het geen in 2017 duidelijk het geval was. De motivatie van de vrouwen verminderde hierdoor ondanks dat ze ervan overtuigd zijn dat de Mutuelle hun toegang tot de gezondheidszorg sterk verbetert.

Extra aanleiding voor een bezinning bij Saha was dat de vrouwen in de telefoongesprekken met Djeney en Mohamadou lieten weten dat ze te weinig betrokken worden bij bijvoorbeeld de inhoud van de trainingen.

Op zoek naar duurzame oplossingen voor een betere communicatie heeft Saha tegen Dhr. Yacouba gezegd rechtstreeks contact te willen met de vertegenwoordiger van Action in Kaedi (Sisoko Osmane ) en de vrouwen. Ook vroegen we aan Djeyni of zij vanuit hier de communicatie tussen de vrouwen van de Mutuelle en Saha wil ondersteunen. Djeyni zegde toe.

In het skypegesprek dat Saha in december 2018 had met Dhr. Yacouba vertelde hij dat de medewerker van ONG Action in Kaedi weggaat. Hij vroeg aan ons of wij iemand wisten die de administratrice van de Mutuelle kan ondersteunen omdat zij nog niet zelfstandig genoeg kan werken. Djeyni en Mohamadou kwamen meteen op het idee om Khadyetou Diakhite te vragen. Zij is een goed opgeleide vrouw met veel invloed in Kaedi.
Ze is geen lid van de Mutuelle , dit heeft als voordeel dat zij boven de partijen kan staan. De vraag aan haar zou zijn of zij een ondersteunende funktie wil hebben t.a.v. de administratie en in de kontakten tussen Saha en de mutuelle.
In het skype gesprek op 18 januari 19 met Dieye Diabi voorzitster Union-gatts, Aichetou voorzitster van de Mutuelle en Khadyetou Diakhite ging iedereen akkoord met het voorstel van Saha.

Khadyetou Diakhite gaat de maandelijkse betalingen coördineren, de inkomsten en uitgaven controleren en het saldo van de bank. Verder gaat ze een voorstel doen, hoe om te gaan met betalingsachterstanden. Vanaf januari 19 krijgen we maandelijks een verslag per mail. Saha heeft voorgesteld Khadyetou Diakhite een vergoeding te geven van 30.000 UM = 75 euro per maand. Aichetou; de voorzitster is het er helemaal mee eens. Ze benadrukt dat Khadyetou Diakhite de power heeft de vrouwen aan te spreken.

Hierbij kunt u een filmpje zien van één van de maandelijkse bijeenkomsten die georganiseerd worden op het hoofdkantoor van de UGATTS om de vrouwen de gelegenheid te geven om de bijdrage voor de Mutuelle te betalen.