Stichting Saha

Meer over de gezondheidszorg in Mauretanië

Een decentralisatiepolitiek ingevoerd om capaciteitsproblemen in de regionale ziekenhuizen te bestrijden. Ieder departement heeft nu een departementaal gezondheidscentrum dat valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie.

Sinds een aantal jaren heeft de regering een decentralisatiepolitiek ingevoerd om capaciteitsproblemen in de regionale ziekenhuizen te bestrijden. Ieder departement heeft nu een departementaal gezondheidscentrum dat valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie.

Een gezondheidscentrum bestaat uit een Dispensaire en of een PMI (Centre de Protection Maternelle et Infantile) en is bedoeld voor 36.000 à 43.000 inwoners.

Er zijn ook gezondheidsposten: dit zijn zeer kleine ruimte’s waar men onder primitieve omstandigheden werkt. Soms er is een verpleegkundige aanwezig, vaak ook niet. Het meeste personeel heeft alleen een cursus gedaan en werkt onder toezicht van iemand van het gezondheidscentrum.

Het gezondheidszorg systeem is redelijk succesvol. De levensverwachting in de periode van 2000 tot 2008 is gestegen van gemiddeld 51 naar 54 jaar. De kinder- en jeugdsterfte is afgenomen. Het gemiddelde geboortecijfer daalt. Het HIV/AIDS percentage is laag volgens de cijfers van het ministerie In deze zin steekt Mauritanië positief af bij de omringende landen. De cijfers zijn afkomstig van de overheid en moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Toch kampt de gezondheidszorg sector met een aantal grote problemen:
– Medisch personeel is onderbetaald en daardoor onvoldoende gemotiveerd. Lage beloning leidt o.a. tot corruptie.
– Medisch personeel bestaat overwegend uit mannen wat toegang van vrouwen tot de zorg beperkt.
– Laag geschoold personeel en nadruk op curatieve in plaats van preventieve zorg.
– In het algemeen zijn er onvoldoende middelen beschikbaar voor kwalitatieve zorg.

Meest voorkomende ziekten:
-Acute ademhalingsinfecties die meer dan 10% van de kinderen jonger dan 5 jaar treffen. Ze komen bijzonder vaak voor bij kinderen tussen 6 en 11 maanden ( 17%).
-Diarree en aan diarree gerelateerde ziektes raken meer dan 18% van de kinderen. Diarree komt bijzonder vaak voor bij kinderen tussen de 6 en de 23 maanden. ( 3 kinderen op 10 hebben binnen een periode van twee weken één keer diarree).
– Malaria is een van de meest voorkomende ziekten verantwoordelijk voor 22% van de raadplegingen in het land.
– Ondervoeding; Volgens UNICEF was in 2006 een op de drie kinderen chronisch ondervoed.
– Tuberculose is een probleem voor de gezondheidszorg met ongeveer 4000 nieuwe gevallen per jaar waarvan 70% ernstige gevallen van longtuberculose met positieve microscopie.

De gezondheidszorg in de regio Gorgol
Deze regio heeft 4 departementen per departement is er een gezondheidscentrum
-Centraal Departement (departement Kaedi);
-Departement M’Bout;
-Departement Mongel;
-Departement Magama

Ieder van deze departementen heeft zijn eigen manager, een arts. Deze arts is verantwoordelijk voor alle gezondheidscentra, (dispensaires) en P.M.I) en gezondheidsposten. In het betreffende departement Het ziekenhuis heeft een eigen autonome directeur.
De taken van deze arts zijn:uitvoerend; hij/zij doet consulten en schrijft recepten, bijwonen van symposia en conferenties, administratie werk (veel) en personele zaken.

Personeel: Er werken artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, accoucheuses (assistent verloskundige) diëtiste, apothekers, vrijwilligers(doen ervaring op om accoucheuses te kunnen worden) assistenten/helpende/schoonmakers

De verpleegkundigen worden door de overheid betaald; ongeveer 102 euro per maand. De accoucheuses krijgen hun salaris van de OMVS(organisation de mise en valeur du fleuve Senegal; een regionale organisatie). Zij krijgen ongeveer 60 euro per maand. De vrijwilligers worden niet betaald. De staat betaalt iedere maand. De regio betaalt onregelmatig. De accoucheuses krijgen af en toe drie maanden geen salaris. Niemand is tevreden over de hoogte van het salaris

De accoucheuses hebben een eenjarige opleiding gedaan en zijn bevoegd de taken van de vroedvrouwen/kraamzorg uit te voeren. Ze werken erg hard en hebben een grote verantwoordelijkheid. De opleiding van de accoucheuses is in het verleden opgezet door de regio onder verantwoording van het Ministerie. Het was een spoed opleiding die een succes is geworden; er zijn steeds meer aanmeldingen. Momenteel is een test voor nodig om in aanmerking te komen voor deze opleiding.

Bevallingen worden ook door ervaren vrijwilligers begeleid, deze werken niet opdracht van de overheid maar worden echt gezien als leerlingen die later accoucheuses worden.
I
n de dispensairs werken vrouwen en mannen In de PMI’s echter alleen vrouwen.

Op de kraamafdeling in het ziekenhuiswerken ook alleen vrouwen De gynaecoloog is een man. Op de andere afdelingen werlen alleen mannen. Sommige vrouwen hebben geen problemen met het feit dat de arts een man is, anderen wel waardoor de zorg minder toegankelijke wordt. 

Waarvoor worden kinderen gevaccineerd/welke vaccins zijn er?

Er zijn 5 landelijke vaccins: tegen Meningitis, Hepatitis B, Tuberculose, Polio en Hemafelis.

De Dispensairs en PMI’s
Een dispensaire is een gezondheidscentrum. Een soort huisartsenpraktijk en EHBO-post.Mensen komen met allerlei klachten: malaria, tbc, problemen met zwangerschap, belijdenissen, interne problemen, hartklachten, trauma, ondervoeding, etc…
Soms is er op het terrein van de dispensair ook een PMI (moeder en kindzorg). Dit is b.v. het geval in de wijk Moderna en Tulde.

Patiënten worden door de gezondheidscentra en posten indien nodig naar het ziekenhuis verwezen. Bv. in geval van ernstig ondervoede kinderen, wanneer specialistische hulp nodig is, het maken van röntgenfoto’s, complicaties bij bevallingen.

Mensen kunnen rechtstreeks met dezelfde klachten naar het ziekenhuis in Kaedi gaan. Dit is afhankelijk van de patiënt zelf. Patiënten bepalen zelf of ze eerst naar een dispensair gaan of meteen naar het ziekenhuis Het is afhankelijk van de klachten en waar ze vertrouwen in hebben.
De afstand kan ook een rol spelen; sommigen wijken liggen ver van het ziekenhuis af. Geld speelt noet zo’n grote rol, overal wordt een entree (ticket) betaald voor de consultatie.
Corruptie is wel een reden om niet tegaan; men ervaart het ziekenhuispersoneel als commercieel, voor alles wordt om geld gevraagd ook wanneer patiënten recht hebben op een gratis behandelingen en medicijnen.

Een PMI is voor moeder en kindzorg. Vaak is dit onderdeel van de dispensair. De PMI is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vaccinatieprogramma’s van de landelijke overheid deze zijn voor iedereen gratis. Men houdt zich hier verder bezig met infectieziektes, TBC en aids en de voeding van kinderen; hiervoor er is een voedseldeskundige in dienst of dit wordt door een verpleegkundige gedaan. Daarnaast is een PMI verantwoordelijk voor de kraamzorg en gynaecologie, operaties worden niet gedaan in een PMI maar in het ziekenhuis.

Het personeel van de PMI bestaat uit verpleegkundigen en accoucheuse’s (ongeveer gelijk aan een verloskundige) Zij werken in opdracht/dienst van de Ministerie van Volksgezondheidszorg en welzijn.

Eindverantwoordelijke van de PMI is de Sage-Femme (vroedvrouw), maar in praktijk is het de accoucheuse zelf. Wanneer het fout gaat wordt er snel gesproken in termen van het lot/Gods wil.
Het gaat vaak mis, maar men is zeer tevreden over de PMI en dispensaires Er wordt vooral veel geklaagd over het ziekenhuis.

Kosten/Consultatie/opnameduur
Vanaf 3 maanden zwangerschap, kunnen vrouwen zich inschrijven. Dit kost 5500 UM (1euro=350 UM), die in termijnen betaald kan worden. Ze hebben hierdoor recht op:
– Gratis consult;
– 2 keer echografie tijdens de zwangerschap;
– Gratis medicatie: ijzertabletten, antibioticum, een pil “ovule” tegen vaginale infectie en medicatie tegen hoge bloeddruk.

Wanneer een vrouw lid is van de Mutuelle de Santé hoeft zij geen entree voor consultatie te betalen. Deze is dan al betaald.
Wanneer vrouwen zich niet hebben laten inschrijven of niet verzekerd zijn dan moeten ze per consultatie 100 UM en per echografie 300 UM betalen. Wanneer vrouwen het niet kunnen betalen worden ze door familie/vrienden of buren geholpen of wanneer ook dit niet lukt dan worden ze gratis behandeld.

Patiënten blijven 2 uur na bevalling in de PMI. Langer is niet mogelijk omdat er te weinig bedden en ruimte zijn. Er is weinig nazorg. De begeleiding van de bevallingen zijn gratis. De pasgeborenen worden eenmalig gecontroleerd op reflexen en bewegingen. Standaard worden de ogen gedruppeld .

De verpleegkundigen: houden zich met vaccinaties, persoonlijke hygiënische zaken, voeding, etc.

Wanneer er sprake is van mogelijke complicaties, keizersnede, bloedingen/stuitligging worden de vrouwen naar het ziekenhuis gestuurd; alle PMI’s hebben samen 1 ambulance.

De vrouwen maken geen gebruik meer van de traditionele vroedvrouwen. Traditionele praktijken zijn nog wel van invloed . Moeders worden soms door een familielid geadviseerd te stoppen met borstvoeding. Dit kan een oorzaak zijn van de ondervoeding.

Er is veel behoefte aan psychische ondersteuning van vrouwen en families die te maken hebben met een miskraam, overlijden van moeder en/of kindje bij bevalling.

Informatie over gezinsplanning wordt alleen op verzoek gegeven. Wanneer een vrouw is ingeschreven als forfaitaire hoeft ze hier niet voor te betalen. Wanneer dat niet zo is dan moet ze het consult wel betalen. Anticonceptie moet een gezamenlijke keus zijn van man en vrouw

Wanneer het gedaan wordt zonder toestemming van de echtgenoot wordt het als illegaal gezien.

Wat gebeurt er aan voorlichting?
In Kaedi zijn 5 etnische groepen te vinden: Arabieren, Poular, Souninke, Wolof, Bambara. Iedere groep heeft verschillende kasten; iedere kaste heeft zijn eigen specifieke activiteiten. De groep Soninke bestaat uit Griots: (zij zingen en vertellen; dit kunnen mannen en vrouwen doen). Cordoniet; zij werken met leer. Poular: werkt met hout; zij maken beelden, de forgeron; de mannen maken sieraden, de vrouwen hebben een andere rol n.l. het begeleiden van de man en de vrouw als ze gaan trouwen. Defurgeron vrouw of te wel de huwelijksbegeleidster legt wat dingen uit aan het aanstaande paar. Er blijven echter veel taboes b.v. t.a.v. Aids. Ouders vertellen niets aan hun kinderen over de intimiteiten. Er wordt van je verwacht dat je voor je huwelijk geen seksuele contacten hebt. Het komt soms voor dat vrouwen kinderen krijgen voor ze getrouwd zijn. Ze worden dan geïsoleerd en het is een grote schande.

De furgeron vrouwen hebben een dubbelfunktie, wat niet altijd prettig is, ze; ze weten alles b.v. als een meisje ontmaagd is. Ze kan worden omgekocht door de man zodat zijn vrouw beschermd wordt t.o.v. de familie.

Meisje pikken wel informatie op van elkaar of van TV. Ze gaan soms ook met vragen naar meisjes uit de furgeron groep omdat die daar makkelijker over kunnen praten. Zij hebben niet of minder de bestaande taboes .Dit wordt ook van hen verwacht de furgeron is tegen het stoppen van de besnijdenis ; zij verdienen daaraan

Als er problemen zijn in het gezin wordt dit op familie niveau besproken. Soms hebben de furgeron hier een taak in ter bemiddelen. Religieus recht /of te wel islamitische regels b.v. in geval de man zijn vrouw slaat dan ga je naar de imam.

De gezondheidszorg in Kaedi

In Kaedi is een regionaal ziekenhuis en er zijn dispensairs in de wijken Tulde, Moderna en Tinza.
Bij het C.D.V. (Centre de Depistage Volontaire de Kaedi) onderdeel van de dispensaire/ PMI kunnen mensen zich vrijwillig laten testen op hiv/aids en tbc.

Problemen t.a.v. de gezondheidszorg in Kaedi.
In het hele departement Kaedi zijn maar 3 echografische apparaten: een in de PMI Toulde, PMI Moderna, een in het ziekenhuis van Kaedi. Het apparaat van de PMI Moderna is allang kapot. Er is geen technicus die dit apparaat kan repareren en het Ministerie voelt zich niet verantwoordelijk voor het apparaat omdat deze door de departement arts zelf is aangeschaft is.

De slechte hygiënische omstandigheden hebben infecties tot gevolg. In PMI Moderna: zijn de omstandigheden veel beter dan in de PMI Tinzah. Deze PMI heeft geen WC/toilet/bedden hebben geen lakens en kraamkamer heeft geen ramen. Het dak lekt.

Een van de grootste problemen is het tekort aan medicijnen. Mensen moeten hiervoor naar Nouakchott of naar Senegal om dit te kunnen kopen. De medicijnen zijn ook lang niet altijd betrouwbaar. Ze komen uit de Arabische of Aziatische landen, ze worden niet gecontroleerd, zijn vaak over de datum en de dosering klopt vaak niet.

De apothekers zijn meestal gewone winkeliers waardoor ze niet capabel zijn om goede informatie te geven.

De kinderafdeling van het ziekenhuis in Kaedi
Hier werkt Dr. Diango Wague, pediater (kinderarts). Hij komt zelf uit Kaedi. Hij is onlangs gepromoveerd in “santé publique”(publiek gezondheidszorg ongeveer gelijk aan een ggd-arts in NL). Diango is een van de meeste ervaren artsen uit Kaedi. Hij heeft in Rusland gestudeerd, lang in Nouakchott gewerkt en is nu 6 jaar werkzaam in het ziekenhuis van Kaedi.

Problemen in het ziekenhuis
Het gebouw is slecht en het nodige ontbreekt (ontvangstruimte, sanitair…).
Veel ziekenhuizen hebben dezelfde problemen die veroorzaakt worden door het slechte beleid en het personeel dat publiek eigendom voor privé doeleinden.
Het personeel is ontevreden over het salaris en de hoge werkdruk. Ook zijn de arbeidvoorwaarden slecht.
Er is tekort aan medicijnen waaronder antibiotica. Er is te weinig controle op de medicijnen bij aanschaf en verstrekking; er zijn apothekers die niets van medicijnen afweten.

Er zijn geen bloeddonoren te vinden. Mensen zijn bang en schamen zich in geval er bij test blijkt dat ze hiv-positief zijn of aids hebben. Het ziekenhuis heeft besloten om iedereen bloed te laten geven en geen test te vereisen. Het kan zo anoniem. Achteraf wordt het besmette bloed vernietigd.

Veel mensen gaan vaak alleen naar de apotheek om zich te laten behandelen De slechte ontvangst in het ziekenhuis speelt hierbij een rol maar ook de monopoliepositie van de apothekers die de bevolking manipuleren. Ze doen veel aan marketing waardoor ze het vertrouwen van de bevolking krijgen.

Verbeterpunten volgens dr. Wague
-Efficiënter gebruik van ziekenhuis middelen en-materiaal, betere motivatie van het personeel, scholing van het personeel,
– Aanstellen van een arts die zich bezig gaat houden met apotheek en medicatie zaken; en van een een goede laboratoriummede-werker.
– Meer gebruik van de locale radio in Kaedi voor de sensibilisatie van de bevolking b.v. om donor te worden.

Het Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft 2 grote taken:
-Een unit die zich bezighoudt met voeding(nutrition)
-Een unit zich bezighoudt met pediatrie(kinderafdeling)

Het Rode Kruis heeft een tent naast de dispensaire Moderna (Crenas) en werkt ook in het ziekenhuis waar ze ernstig ondervoede kinderen behandelen (Crename).
Het Rode Kruis werkt samen met de overheid aan de uitvoer van voedingsprogramma.

De kinderafdeling in het ziekenhuis heeft 1 kinderarts,1 major (afdelingshoofd) 3 verpleegkundigen, 5 auxiliaires (vrijwilligers) en 1 animatrice. Het personeel wordt door het Rode Kruis betaald, alleen de verpleegkundigen worden door de overheid betaald.

Consultatie kost 500 UM. kosten van de opname zijn 1200 UM per opname ( hoe lang ook de opname). Kinderen die verwezen worden door een PMI in zeer kritische toestand krijgen een gratis consultatie in het ziekenhuis. Alle Rode Kruis consultaties zijn gratis.

Van alle gevallen van ondervoeding wordt 85 à 90% veroorzaakt door slechte hygiëne hetgeen diarree en braken tot gevolg heeft. Daarbij reageren ouders vaak te laat op symptomen van hun zieke kinderen waardoor ze ernstig ondervoed bij de PMI of het ziekenhuis aankomen. Ook wordt ondervoeding veroorzaakt door bewegingen (migratie van platteland naar steden), armoede, onwetendheid, analfabetisme en soms door het weigeren van gedragsverandering. Voorbeeld is “sevrage brusque” plotseling stoppen met borstvoeding door aan advies van een familielid, een reden kan zijn: bijgeloof of een traditionele gedacht erachter. Volgens dr. Wague heeft 50 % van de ondervoede kinderen met traditionele praktijken te maken, adviezen van sommige mensen blijven conservatief. Toch merkt hij ook dat mensen moderner worden en meer openstaan voor adviezen.

Een andere groot probleem is dat het personeel van de PMI en het ziekenhuis geen onderscheid kan maken tussen ondervoede en uitgedroogde kinderen.

Advies van de Rode Kruis arts: Bijscholing/Educatie van het personeel, hulp op gebied van medicatie, voorlichting aan de bevolking, Investeren in infrastructuur.

De dispensaire en PMI in de wijk Moderna van Kaedi
Deze dispensaire bestaat uit: 1 kamer als apotheekruimte met koelboxen voor medicatie, een laboratorium. 1 kamer van de chef arts, 1 kamer van de hoofdverpleegkundige met tandarts praktijk ook gebruikt als behandelkamer, 1 onderzoekkamer/diagnosekamer en een veranda als wachtkamer.

Personeel: in totaal een team van ongeveer 22 medewerkers: 1 arts, 10 verpleegkundigen, 4 accoucheuses, 1 vroedvrouw-assistenten, 1 nutritionist (=diëtist), 2 technici van het lab, apothekers, 3 assistenten/schoonmakers.

Omdat er geen tandarts is heeft de hoofdverpleegkundige(Mr. Niane), deze taak op zich genomen. Hij doet alleen extracties, hij heeft lang geassisteerd en is nu bevoegd en bekwaam om deze taak uit te voeren.

Naar deze dispensaire komen mensen uit alle wijken van Kaedi, afkomstig uit de verschillende bevolkingsgroepen. Ook mensen uit andere departementen komen hier en zelfs vanuit Senegal aan de ander kant vd rivier. Per dag in totaal zo’n 150 patiënten.

Niet alle wijken in Kaedi hebben een dispensaire (3 wijken). Er komen ook mensen uit Senegal, uit kleine dorpjes waar meestal geen gezondheidspost is of waar de zorg erg duur is. Voor deze mensen is Kaedi het dichtst bij

PMI Moderna
Locatie: een ruimte (kamer en tent) gereserveerd voor het Rode Kruis, 1 vaccinatiekamer, 1 kamer van het management, 1 bevallingskamer, 1 kamer voor nachtdienst (garde) en 1 voorraadkamer.

Basis materiaal: 1 kapot echografie apparaat; 2 bevallingsbedden, 1 standaard, etc.

Personeel: Een vroedvrouw; tevens manager van de PMI. Zij werkt overdag, is ’s middags, vaak afwezig. De bevallingen worden dan gedaan door de vroedvrouwen (sage-femme) en accoucheuses.
Bij complicaties wordt door de accoucheuses de vroedvrouw gewaarschuwd.. Zij geeft zo nodig de opdracht om de vrouw door te sturen naar het ziekenhuis.

Deze dispensaire werkt nauw samen met de PMI, het Centre de Dépistage Volontaire de Kaedi, de scholen en met het ziekenhuis van Kaedi.

Ondanks de drukte, gebrek aan materieel en werkomstandigheden, zijn de patiënten en het personeel erg tevreden over het functioneren van deze dispensaire en PMI.

Het is een professioneel team, goed gemotiveerd en door ervaring in staat is bijna alle verpleegkundige en medische handelingen te verrichten.

In het ziekenhuis, moet een entree ticket (1000 UM) betaald worden Er moet lang gewacht worden op een arts of er is geen arts. Bij de Dispensaire betaald je 120 UM voor een entreeticket. Je wordt daar snel en goed geholpen

De Dispensaire Moderna bestaat al lang en functioneert daarom goed. De wijk Moderna is groter en rijker dan Tinzah, Het werd vroeger als centrum van de stad gezien. Het lag naast de markt, voelbal stadium, scholen. Het is de wijk waar de eerste burgemeester van Kaedi gewoond heeft.

Op de vraag of er een nieuwe vierde PMI bij moet komen, reageerde men verschillend: sommigen vinden dat er per wijk een gezondheidscentrum moet komen zodat de werkdruk afneemt.

Andere personeelsleden denken juist dat de bestaande centra/posten meer financiële ondersteuning moeten krijgen in de vorm van materieel, personeel, bijscholing.

Andere voorstellen: de bevallingzaal van 2 naar 4 bedden uitbreiden; een nieuwe echograaf of reparatie van de kapotte echograaf; financiële ondersteuning van de school voor verpleegkunde, voor de aanschaf van medicijnen en ondersteuning van de vrijwilligers.

Gezondheidspost Tinzah
De departementale arts is ook verantwoordelijk/baas voor deze gezondheidspost.
PMI Tinzah is een kleine post waar de zelfde handelingen uitgevoerd worden maar door gebrek een personeel en materieel in veel mindere mate.

Personeel: 1 verpleegkundige, -4 accoucheuses, -4 benevooles, vrijwilligers

Locatie: Een heel oud gebouw met:
-1 consultatie kamer, ook gebruikt al voorraadkamer met een koelkast en een koelbox voor de vaccins. Deze kamer wordt ook gebruikt als verpleegprijs voor het personeel;
-1 apotheek ruimte; is een lege kamer;
-1 kamer met een bevallingstafel;
-1 kamer met 3 bedden voor de moeders na bevalling, deze kamer /bedden zijn tot nu toe nooitgebruikt.

In de dispensaire van Tinzah is geen toilet, het dak is kapot: als het regent lekt het, ze hebben geen weegschaal. Naast deze dispensair het gebouw staat wel een huisje waar je naar toe kunt met ondervoede kinderen. Het is een initiatief van een vrouw uit Spanje (een non).

Verslag interview PMI Toulde: 
Interview met de vroed vrouw van de PMI Toulde Magoudo Wague Toulde ligt ten zuid van Kaedi, een wijk bewoond door Pulards ook genoemd Soubalbes (pecheurs: vissers)

Het gezondheidscentrum (PMI en klein dispensaire ernaast) van Toulde houdt zich ook net als de anderen bezig met pre-/postnatale zorg.

Team van: 1 sage femme(vroedvrouw), 3 accoucheuses(bevallers), 2 matrones (aangenomen als vrijwilligers) en 1 garcon de salle (conciërge/interieur verzorger/helper).

Er is geen verpleegkundige, maar wel een helpende verpleegkundige (gediplomeerd uit het oud onderwijssysteem) die zich bezig houdt met: vaccinaties en koelbox/koelkasten (bewaken en bewaren van vaccins en medicatie).

Vaccinatie worden in opdracht het nationaal programma/campagne uitgevoerd en zijn gratis.

Mw. Wague is een gemotiveerd, enthousiast en gewaardeerd vroedvrouw. Zij is net terug van een (echografie) bijscholing in Dakar-Senegal. Ze heeft van een donor een nieuwe echografie apparaat gekregen.

PMI Toulde voert 80 a`100 bevallingen uit per maand. Soms komen er ook mensen van andere kant van de rivier (Senegal)
Locatie:
1 kamer voor de vroedvrouw, gebruikt als spreekkamer, echografie kamer;
1 werkkamer met 3 bedden, ook gebruikt als soort wachtkamer, hier worden zwangere vrouwen opgenomen vanaf 4cm ontsluiting;
1 bevallingskamer, met een bevallingsbed/-tafel;
1 veranda, gebruikt als vaccinatie plaats en kantoor tegelijk, ook als ontmoetingsplaats.

Advies van de vroedvrouw(mw. Magoundo Wague), prioriteiten wensenlijst:
-Tegels op de vloer van de bevallingszaal;
-Een 2e bevallingstafel;
-Aspiratereur(afzuiger);
-Ventouses, deze wordt alleen door de vroedvrouw gebruikt om de weeën/het persen (dilataties) te stimuleren;
-onderhoud gebouw, materieel ontbreekt;
-een zuurstof apparaat voor de moeder.

Wat speelt een rol in wel of geen PMI in Gattaga
De wijken Moderna en Toulde zijn typische Pulard wijken, Tinzah is een Arabische wijk is. In deze wijken zijn er bijna geen Soninke te vinden. Gattaga is een wijk met bij alle 5 etnische groepen (Soninke, Bambara, Pulard, Arabier en Wolof) maar de Soninke is een grote meerderheid. Dit kan een rol spelen in de vraag om een PMI.
De Pulard is in Kaedi in de meerderheid. De Soninke zijn rijker en hebben een betere positie: ze hebben bijna alle landbouwvelden (boeren) en gronden gekocht (bijna 70% van de huizen).
De mensen van Gattaga zien hun wijk zonder PMI als een politieke manipulatie en ongelijke behandeling.

Hoe zijn de meningen over een PMI in Gattaga?
Het personeel van de dispensair Moderna:
In de ogen van sommige, moet er per wijk een gezondheidscentrum komt, reden minder werkdruk, betere zorg. Andere vinden dat de bestaande centra/posten naast nationale ook internationaal ondersteuning moeten krijgen in vorm van materieel, personeel, formatie(bijscholing).

De reactie van de manager van het Rode Kruis was neutraal: hoe meer centra hoe beter, maar als het aan haar ligt zou er materiële ondersteuning moet komen en ondersteuning op het gebied van opleiding/kennis.

De mening van kinderarts dr. Wague:
Hij vindt het een slecht idee. Volgens hem hebben de mensen van Gattaga hier niet voldoende over nagedacht Gattaga heeft andere prioriteiten: een school, iets voor jongeren, een peuterspeelzaal.
Een PMI in Gattaga gaat het tekort aan competent ziekenhuispersoneel nog verergeren de afstand van de wijk Gattaga naar het ziekenhuis is prima te doen. Ook ligt deze wijk dicht bij de andere wijken die een dispensaire hebben.
Het is niet nodig omdat het ziekenhuis in zijn ogen steeds beter gaat functioneren, er zijn meer artsen. Er zijn nu 7 artsen, voorheen 4: 1 chirurg, 1 gynaecoloog, 1 pediater en 4 generalisten.
Sinds 2 maanden is er s’nachts een arts in dienst; voorheen waren er alleen maar verpleegkundigen in de nachtdienst.
Er wordt over 6 maanden een nieuw gebouw neergezet. Dat kan een positieve verandering tot gevolg hebben op de organisatie en het personeel.
Een PMI is in zijn ogen niet constructief; patiënten zullen in zijn ogen onvoldoende behandeld worden. Wat Wague betreft moet er meer gebruik gemaakt worden van het ziekenhuis i.p.v. opbouwen van een nieuwe PMI.

Belangrijke mensen voor het project
De notabelen: dit zijn mensen die belangrijk zijn voor de stad. Of je een notabel bent heeft te maken met vroeger, met de invloed die je ouders of voorouders hadden. Het gaat van vader op zoon, het wordt niet democratisch gekozen. Je kunt er niet omheen, het is een stad met traditie en geschiedenis daarom moet je altijd eerst met de notabelen praten. De notabelen hebben bepaald waar het gezondheidscentrum komt en wie er wat in te zeggen heeft.

Notabelen komen uit een nobele familie echter ieder nobel is geen notabel. Vroeger was het een formele functie, nu informeel. Ook door de staat wordt nog steeds rekening met deze mensen gehouden. Mohamadou kan makkelijker in de groep notabelen praten. Omdat de familie van Mohamadou een Nobelfamilie is heeft hij een bepaalde positie.

Er zijn ook vrouwen onder de notabelen Zij nemen echter geen deel aan de belangrijke besprekingen van de mannen. Deze vrouwen hebben wel meer invloed in de coöperatie.

De groep mannen die voor het project en met name de bouw van de dispensaire belangrijk is, bestaat uit 2 verpleegkundigen waarvan 1 gepensioneerd, de ander heeft gewerkt in Kaedi maar hij werkt nu met een Amerikaanse organisatie, welke is onbekend. De derde man, Amara Koita, is voorzitter van het bureau dispensaire. Hij had contacten met de financier van de dipensaire en hij leidde de bouw van de dispensaire. Het gebouw van de dipensaire is betaald door een Franse organisatie via een Mauritaanse migrant (Youba Wakir)die in Frankrijk studeert. De Franse organisatie is Submension Het ateliergebouw is ook tot stand gekomen met behulp van de mannen, zij begeleiden het atelier zodat het goed functioneert; helpen bij het vinden van partners en ze hebben gezorgd voor machines. Dat deze mannen dat doen komt ook doordat veel vrouwen analfabeet zijn en daarom afhankelijk van mannen.

Amara Koita houdt zich verder bezig met de jongerenorganisaties; les jeunes de Kaedi. Hij is daar de verbindende figuur. Deze jongeren zetten zich af en toe in als vrijwilliger b.v. bij de oogartsen hebben zij ervoor gezorgd dat het ordelijk verliep; het liep n.l. storm. Hij is de coördinator van het gebeuren. Deze man weet ook veel van het ziekenhuis en hoe dit functioneert, over de armoede, de cultuur en de tradities. Jacub is de man van de ONG-Action. Hij heeft steeds contact met Amara Koita.