Stichting Saha

Contact en informatie

Stichting Saha is te bereiken

per e-mail: sante@saha-sante.org
per telefoon: 06-11147612

Post- en bezoekadres:
Koninginnelaan 42
6542 ZT Nijmegen

U vindt Saha ook op Facebook

 

IBAN   NL02 INGB 0001990521
tnv     Stichting Saha  Nijmegen

Het bestuur van Saha bestaat uit:
M.W.B. Postma: voorzitter
E.H.M. Kok: secretaris
C. de Haas: penningmeester
F. van Reen: bestuurslid

Het bestuur en andere medewerkers worden niet betaald voor hun werkzaamheden.
Reiskosten en overige kosten op declaratiebasis. Kantoor-, telefoon-, porto- en overige kleine kosten tot max. € 25,- per jaar. De bestuursleden dragen deze kosten meest zelf.

Fiscaalnummer van de stichting Saha is: 820173770
Jaarverslagen (incl. financiële informatie) vindt u onder de rubriek ‘Wat doet Saha?’