Stichting Saha

De Mutuelle

de penningmeester van de mutuelle  Penningmeester van de mutuelle

de vroedvrouw  De vroedvrouw

foto 1 de vrouwen van de Ugats  De vrouwen van de U-gats

gezondheidspost  Gezondheidspost

nieuwe uniformen in gezondheidspost Toulde  Nieuwe uniformen gezondheidspost Toulde

nouvelle tenue-2

nouvelle tenue-3

PMI  Moeder en kindcentrum

vergaderen over de mutuele  Vergaderen over de Mutuelle

vergadering over de mutuelle

wachten op je beurt  Wachten op je beurt