Stichting Saha

Jaarverslag 2011

 

Oprichting Mutuelle de Santé
Zoals wij al eerder -met veel genoegen – hebben bericht op onze website, is de  “Mutuelle de Santé” vanuit de Union-GATS vrouwencoöperatie tot stand gekomen.
Alle vrouwen, aanwezig op de vergadering in januari 2011 hebben zich hierbij aangesloten. Er waren meer dan 36 leden, per persoon werd direct 1000 UM ingelegd (360 UM = 1 euro). Iedere deelneemster betaalt na de inleg een maandelijks bijdrage van 100 UM/persoon. Door  Saha is  in januari 2011 E 1000,- = UM 360.000 overgemaakt voor de oprichting van de Mutuelle.

De volgende stap is dat er contracten worden afgesloten met het ziekenhuis, de PMI’s (moeder- en kindzorg) en gezondheidscentra. In de contracten komt te staan of en hoeveel er vergoed wordt van een bepaalde behandeling of onderzoek en op welke manier er betaald wordt. Eind 2001 is een voorlopig  contract afgesloten met het ziekenhuis. Met de PMI”s en gezondheidsposten is het overleg gestart.

Ieder lid van de Mutuelle krijgt – in samenspraak met alle gezondheidsinstanties en apotheken – een carnet (boekje). Dit carnet wordt samengesteld op basis van modellen zoals die veel gebruikt worden in Afrika.
In de loop van het jaar kreeg Saha een verzoek om assistentie bij het drukken van het carnet omdat in Mauritanië veelal de Arabische wijze van drukken gehanteerd wordt. Saha heeft laten weten de kosten te willen betalen maar het van belang te vinden dat eerst wordt uitgezocht of er mogelijkheden zijn om het carnet in buurland Senegal te laten drukken.

Verblijf van Mohamadou Tandia in Kaedi
Mohamadou en zijn gezin zijn  van september 2010 tot februari 2011 in Kaedi geweest. Doel van het verblijf was om met de vrouwen te bespreken wat hun wensen zijn en in hoeverre en op welke manier SAHA deze kan ondersteunen. Mohamadou heeft met de vrouwen besproken dat SAHA geen ontwikkelingsorganisatie heeft kunnen vinden die het voorstel voor de bouw van een moeder/kindcentrum wil ondersteunen. SAHA is daarom  afhankelijk van giften en donateurs. Dit betekent dat er kleine bedragen binnen komen.

In de vergaderingen van de Union-GATS is vervolgens besloten om een Mutuelle de Santé op te richten. Mohamadou heeft de eerste aanzet hiertoe gegeven, samen met zijn  vrouw Djeni. Er is een bestuur en een comité van toezicht geïnstalleerd, statuten opgesteld en een begin gemaakt met het maken van contracten tussen de Mutuelle de Santé en het ziekenhuis, de PMI´s, gezondheidsposten, apotheek en andere deelnemers.

Tijdens het verblijf van 6 maanden hebben Mohamadou en zijn gezin besloten om terug te gaan naar Mauritanië. Hij wil zijn kennis en ervaring op het gebied van gezondheidszorg inzetten in zijn eigen land, het liefst in zijn eigen stad. Hij is al een tijdje bezig met solliciteren vanuit Nederland.  Inmiddels is duidelijk dat het erg moeilijk is om vanuit Nederland werk te vinden in Mauritanië.
Je moet daarvoor ter plekke zijn. Netwerken is van groot belang. Zeker ook omdat er weinig internationale organisaties werkzaam zijn in Mauritanië. Wanneer het van hieruit niet lukt om werk te vinden gaat Mohamadou toch terug met zijn gezin in de hoop binnen niet al te lange tijd werk te vinden. Een financiële overbrugging voor die periode zal dan nodig zijn. Dit was een belangrijke reden om in april 2012 een Benefiet feest te organiseren. In augustus 2011 werd met de voorbereidingen gestart.

Saha Nijmegen

Fondsen
SAHA heeft meegedaan aan ID Challenge,  Ideeënwedstrijd Internationale Samenwerking voor migranten en studenten. ID Challenge wil migranten en hun organisaties stimuleren om hun ideeën over ontwikkeling in hun herkomstland om te zetten in concrete, praktische en haalbare voorstellen

Er is gesproken met de Directeur van Go for Africa: Jan Huizinga.
Go for Africa werkt samen met scholen in Gambia, Senegal en Mauritanië en biedt tevens ondersteuning aan plattelands ziekenhuisjes en hiv/aids en malaria preventie projecten. Wanneer Saha iets wil via GFA  moet Saha zelf een ROC benaderen, studenten zoeken die daar naar toe willen en een auto regelen. Mohamadou zou een projectplan moeten maken, het  project monitoren, de stages begeleiden etc. Vooralsnog lijkt dit op dit moment niet haalbaar. Misschien biedt het mogelijkheden wanneer Mohamadou in Mauritanië is.

Donateurs
Een actie per mail heeft een aantal donateurs en eenmalige giften opgeleverd. Zie het financieel verslag hieronder.

Benefiet
In de 2-de helft van 2011 is met name energie besteed aan de opzet van het Benefietfeest ´Brug tussen Nijmegen en Kaedi´ in Cultuurspinnerij de Vasim:
een programma met een film over het project in Mauritanië, muziek, dans, workshops, schilderen met Diederik Grootjans, zingen met het Colourful City koor en nog veel meer. Een verslag vindt u elders op de website.

maart 2012 – het bestuur van stichting Saha

Financieel verslag 2011

Inkomsten 2011
In kas                                                   2.176,05    euro
Giften                                                   3.865,00
Totaal                                                 6.041,05

Uitgaven 2011
Gift Union-Gats (start kapitaal
voor ziektekostenverzekering)            1.000,00
Verblijf Mohamadou in
Mauretanië, januari en februari           1.600,00
ING                                                           59,13
Kamer van koophandel                            26,64
Terugstorting donateur i.v.m.
Dubbele afboeking                                   75,00
Onkostenvergoeding                                56,25
Notariskosten donateurs                        300,00
Totaal                                                 3.117,02

Inkomsten2011                                   6.041,05
Uitgaven 2011                                     3.117,02
In kas januari 2012                          2.924,03

*