Stichting Saha

Jaarverslag 2012

Activiteiten van Saha in 2012

Benefiet: Brug tussen Nijmegen en Mauritanië 9 april 2012
In januari begon Saha met het organiseren van de benefiet-dag  Brug tussen Nijmegen en Mauritanië.

Het benefiet heeft 2134,46 euro opgebracht en 20 donateurs hebben zich aangemeld.Het programma werd gemaakt, de PR in gang gezet en vrijwilligers gezocht. De Vasim *) stelde -als bijdrage aan het goede doel- de ruimte gratis ter beschikking. Doel was om geld in te zamelen en om donateurs voor de langere termijn te werven.

Mutuelle de Santé
Mohamadou Tandia onderhield contact met Kaedi per telefoon en via skype. Het bestuur van de lokale verzekeringsgroep Mutuelle de Santé vroeg Saha om het lidmaatschapsbewijs en een folder met informatie over de Mutuelle in Nederland te laten drukken. Saha heeft gezegd de kosten te willen betalen maar wil eerst onderzocht hebben of het in Senegal gedrukt kan worden. Dit om het zo dicht mogelijk bij het project te houden zowel wat betreft het verkrijgen van het benodigde materiaal als de verdiensten hieraan.
Er is nog geen contract tussen de Mutuelle en de gezondheidsposten. Het contract met het ziekenhuis moet nog definitief gemaakt worden. Hiervoor moet eerst een garantiebedrag betaald worden aan het ziekenhuis.
De aandacht van het bestuur van de mutuele gaat vooralsnog vooral uit naar het werven van leden.
Mensen hebben weinig financiële middelen doordat de oogst slecht is geweest. De problemen die in het zuiden speelden omtrent het administreren van de bewoners en de discriminatie die daarin een rol speelt – was ook van invloed op de voortgang van de Mutuelle.

Overige aktiviteiten
Op 5 juli heeft Mohamadou tijdens de diplomering van de HBOV aan de HAN informatie gegeven over Saha.

Mohamadou heeft zich verder geïnformeerd over terugkeer naar Mauretanië en gedurende het jaar gezocht naar vacatures in Kaedi en omgeving. Er was echter nog geen enkele vacature op deze termijn.

*) De Cultuurspinnerij de Vasim is een culturele broedplaats van 9000m2 met ateliers, werkplaatsen, kantoren en opslagruimte voor kunstenaars en organisaties.

Jaarplan 2013
Verdere ondersteuning bij het oprichten van de Mutuelle de Santé:
– Mohamdou houdt contact met Kaedi via telefoon en internet.
– SAHA doet een financiële bijdrage voor drukkosten lidmaatschapsbewijs en een folder.

Proef verfprocedé met natuurlijke verfstoffen
In Nederland is plantaardige verf te koop voor het verven van stof. Djeyni, de vrouw van Mohamadou heeft deze verf uitgeprobeerd (in de voorbereiding op de benefietdag) en het werkt goed. Het plan is om deze verf op te sturen en de vrouwen in Kaedi via skype te instrueren hoe deze verf te gebruiken. Als dit lukt kunnen de gezondheidsklachten die veroorzaakt worden door de “ chemische” verf voorkomen worden.
De vrouwen zijn van plantaardige stoffen op chemische stoffen overgestapt omdat er steeds minder planten zijn door de toenemende droogte. De verf die ze gebruiken is niet bedoeld voor kleding; het is niet duidelijk wat de samenstelling nu precies is. De vrouwen hebben last met deze verfstoffen, het heeft benauwdheid en uitslag tot gevolg. Zwangere vrouwen hebben  ’s nachts ademhalingsproblemen. Ook zijn er vrouwen met  oogproblemen; ze gebruiken tijdens het verven geen bril of masker, handschoenen hebben ze maar af en toe. Veel vrouwen vragen zich af of problemen na de geboorte of tijdens de bevalling veroorzaakt worden door deze chemische stoffen.

Uniformen voor het personeel van de gezondheidsposten.
De medewerkers van de gezondheidsposten hebben zich ingezet om Mohamadou te voorzien van informatie om de situatie van de gezondheidszorg in Kaedi in kaart te brengen. Om te laten zien dat Saha  daadwerkelijk wil helpen om de gezondheidszorg te verbeteren, worden er een aantal uniformen voor de verpleegkundigen, accoucheuses (assistent verloskundigen) en vrijwilligers opgestuurd.

Uitzoeken van mogelijkheden van zonne-energie
Om te beginnen wordt uitgezocht wat de concrete mogelijjkheden zijn voor een installatie voor kleinschalig gebruik door Mohamadou en zijn gezin in Kaedi.

Ook andere vormen van ondersteuning bij de terugkeer van Mohamadou en zijn gezin worden besproken.

Inkomsten genereren
– Werven van donateurs en geld door promoten van het project en verkoop van door de       vrouwen geverfde tafelkleden, kaarten en andere artikelen uit Mauritanie
– Het organiseren van Workshop’s verven.
– Verder zoeken naar mogelijke fondsen, organisaties, bedrijven die het project kunnen ondersteunen.
Namens het bestuur van de stichting Saha: 
Liesbeth Kok, secretaris.
Financieel verslag SAHA 2012

Inkomsten                    
In kas  1-1-2012                                           2.924,03
Opbrengst particuliere feesten                      3.262,00
Benefietfeest, 9-4-’12                                   3.774,86
Donateurs                                                     1.795,50
Andere giften                                                   191,80
Verkoop tafelkleden                                         180,00
 Totaal                                                       12.128,19                    

Uitgaven                    
Kamer van Koophandel                                     24,08
ING (betalingsverkeer, incasso
donateurs, pasje)
                                      154,48
Uitgaven benefietfeest
(drukwerk, kosten workshops,
drank, hapjes, muziek)
                          1.705,52
Overboeking naar spaarrekening                 4.000,00
 Totaal                                                         5.884.08                    
Inkomsten       2012                                    12.128,19
Uitgaven          2012                                      5.884,08
In kas  januari 2013                                      6.244,11
Spaarrekening                                               4.000,00