Stichting Saha

Jaarverslag 2017

Jaarverslag Stichting Saha 2017
en beleidsplan 2018

Bestuur:
Mieke Postma, voorzitter
Liesbeth Kok, secretaris
Corrie de Haas, penningmeester
Fridy van Reen, PR en communicatie

Beleidsplan 2017

Ondersteuning Mutuelle
– De opzet van de Mutuelle vraagt en krijgt alle aandacht. Het bestuur heeft samen met onze native speaker, dhr. M. Tandia , regelmatig contact met de voorzitter van ONG-Action, dhr Yacoub . Op deze manier proberen we zicht te houden op ontplooide en de te ontplooien activiteiten.
– Verstrekken financiële bijdragen aan de Mutuelle op onderbouwde aanvragen vanuit de vrouwen via ONG-Action.

Microkredieten
– We onderzoeken de mogelijkheden voor het verstrekken van microkredieten aan de aparte coöperaties via een organisatie die ter plaatse persoonlijke contacten heeft

Generen van inkomsten Organiseren van een sponsordiner mogelijkerwijs via sponsorinkomsten op bijvoorbeeld de Kaaij in Nijmegen of andere activiteiten zoals eet en drinkfestijn in de Thieme Loods in Nijmegen

Uitvoering 2017

Ondersteuning Mutuelle
Zoals we in ons beleidsplan al aangaven hebben we ook in 2017 veel aandacht gegeven aan de Mutuelle. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
– In februari is er een cursus geweest voor de leden en bestuursleden van de Mutuelle. gericht op het doorzetten van de plannen rond het opzetten van de Mutuelle.
– Er zijn acties geweest voor het werven van nieuwe leden.
– In November is er een evaluatiebijeenkomst geweest met de leden van de Mutuelle.
– Op dit moment heeft de Mutuelle 80 Leden.

Saha heeft de volgende zaken gefinancierd.:
– Een computer en andere kantoorbenodigdheden te instaleren bij Ong-Action.
– Een training voor minimaal 20 vertegenwoordigsters van de coöperaties en het bestuur met uitleg over de opzet en het functioneren van de Mutuelle. Er volgt later een tweede training waarin gewerkt wordt aan empowerment van de vrouwen.
– Intussen zijn de kantoorspullen aangeschaft, de boekjes gedrukt en is training 2017 gerealiseerd. De administratrice is begonnen met het inventariseren van de deelneemsters en hun familie.

Microkredieten
Er zijn geen aanvragen hiervoor geweest.
– We zijn op zoek geweest naar contacten die mikrokredieten zouden kunnen verstrekken, hiervoor hebben we de VGZ, DSW en de ambassade benaderd.

Financiën
2018-02-23 Financieel jaarverslag 2017.

Er is eenmalig een bedrag overgeboekt van € 2500,- voor:
– de aanschaf van een computer, bureau, kasten en mappen á 230.000 UM (€ 586,-)
– het drukken van 1000 boekjes voor de verzekerden á 350.000 UM (€ 893,-)
– cursussen voor het bestuur en een aantal vrouwen vanuit de diverse coöperaties ter ondersteuning bij de opzet en het functioneren van de Mutuelle á 640.000UM (€ 1632,-)

Het saldo van de lopende rekening en de spaarrekening is aan de ruime kant € 8677,67. Dit zijn ook reserveringen voor mogelijke nieuwe projecten binnen de Mutuelle.

Wervings- en sponsoractiviteiten:

In december 2017 is er een rondschrijven gestuurd aan familie en bekenden voor een eenmalige bijdrage of voor aanmelding van nieuwe donateurs. Deze actie is succesvol verlopen en heeft ruim € 1560,- opgebracht en 15 nieuwe maandelijkse donateurs.

De website wordt up to date gehouden met actuele verslagen en nieuwtjes rondom de Mutuelle. De verbinding met Facebook is slapende en in 2018 wordt bekeken of we dit moeten handhaven

Beleidsplan 2018

Ondersteuning Mutuelle
– De verdere ontwikkeling van de Mutuelle vraagt en krijgt nog steeds alle aandacht.
– In 2018 streven we naar een directer contact met de uitvoerders ter plaatse.
– Verstrekken financiële bijdragen aan de Mutuelle op onderbouwde aanvragen vanuit de vrouwen via ONG-Action.
– Vervolgtrainingen voor de leden en bestuursleden van de Mutuelle.

Er zit schot in de opzet van de Mutuelle, natuurlijk zal er nog het een en ander moeten gebeuren. Bijvoorbeeld afspraken rond de boekhouding, de controle op de uitkeringen van de verzekering maar de Mutuelle lijkt te gaan lukken!ziektekosten

Mikrokredieten
Beslist moet worden of we in 2018 nog verder actie ondernemen tav mikrokredieten.