Stichting Saha

Meer over Mauretanië

Volgens de gegevens van de Algemene Volkstelling uit 2000 telt Mauritanië ruim 2,5 miljoen inwoners. De jonge bevolking groeit jaarlijks met ruim 2,5%. De bevolkings-dichtheid bedraagt 2,4 inwoners per km². Meer dan de helft woont in een stad. Een kwart van de bevolking woont in Nouakchott, de hoofdstad van Mauritanië. De Mauritaanse bevolking is geheel islamitisch en bestaat uit vier bevolkingsgroepen: Arabieren, Poularen, Soninkés, Bambaras en Wolofs. In 2016 is het aantal inwoners gestegen naar 3,5 miljoen.

Belangrijke demografische indicatoren zijn:
– Aantal kinderen per vrouw (15-49 jaar); 5
– Kindersterfte: 747 per 100.000 levend geborenen;
– Levensverwachting bij geboorte: 54 jaar

DSC09354

DSC08475

De zorg in Mauretanië

Het gezondheidsbeleid van de regering wordt beschreven in het beleidsplan Plan National Directeur de Santé met het algemene doel om tot 2015 de best mogelijke gezondheidstaat te bewerkstelligen voor de hele bevolking. In 2001 is er voor de periode 2002-2004 een plan opgesteld voor de uitgaven op middenlange termijn dat de prioriteiten op het gebied van gezondheidszorg vaststelt en de relatie met armoedebestrijding beschrijft. AIDS, malaria, acute ademhalingsinfecties, en ziektes die met diarree gepaard gaan behoren tot de prioriteiten.

De strijd tegen HIV/AIDS maakt deel uit van de prioriteiten van het beleidsplan betreffende “Versterking van ziektebestrijding”. Het doel is de prevalentie van HIV/AIDS tot 2010 onder de 1% van de bevolking te houden. Op het gebied van gezondheidspersoneel blijft Mauritanië onder de normen van de World Health Organisation. In 2000 beschikte het Ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken over een kleine 3500 medewerkers waarvan bijna 40% vrouw. Het personeel is ongelijk verdeeld over het land met belangrijke tekorten in afgelegen gebieden.

De gezondheidszorgpiramide bestaat hoofd-zakelijk uit twee niveaus. Het eerste lokale niveau omvat de gezondheidscentra, de gezondheidsposten. Het tweede niveau beslaat de regionale ziekenhuizen, die geen optimale zorg kunnen leveren doordat bepaalde basale specialismen ontbreken. Voor heel Mauretanië geldt dat de huidige manier waarop het beleid rondom ziekte-preventie, care & cure wordt vormgegeven, evenals het verzamelen en analyseren van gegevens ontoereikend is. Hierdoor en door een gebrek aan de benodigde aanpassingen aan het uitvoeringsprogramma dysfunctioneert het zorgstelsel. Om dezelfde redenen zijn ook de Regionale en Sociale Directies van het Gezondheids-actieprogramma onvoldoende actief. Buiten de situatie op nationaal niveau is de situatie in de Gorgol-regio nog nijpender. Deze situatie kenmerkt zich door een gebrek aan goed opgeleid personeel. Dit gebrek betreft zowel de artsen als het ondersteunend personeel. In de hele Gorgol-regio werken twaalf artsen, 33 verpleegkundigen die van staatswege zijn aangesteld, tien vroedvrouwen, 62 medisch- en sociaalverpleegkundigen, zeven hoogopgeleide technici, drie lagergeschoolde technici en 50 hulpvroedvrouwen.

Niet alle diensten functioneren even goed als ze zouden moeten. Dit komt door gebrek aan medisch specialisten. Zo is de tandheelkundige dienst al ruim drie jaar gesloten.

Voor (nog) meer informatie over Mauritanië kunt u naar Wikipedia .
Kijk ook eens naar Afrika-Nieuws