Stichting Saha

Nieuwsberichten 2013

Oktober 2013

*  Vanaf nu is deze website ook in de Franse taal beschikbaar.
Klik op de Franse vlag hierboven…

*  Wilt u een uitgebreide nieuwsbrief per email ontvangen?
Stuur een berichtje naar  saha@saha-sante.org
Mohamadou en zijn gezin zijn gearriveerd in Mauretanië. Op vrijdag 27 september heeft het bestuur van Saha via Skype Mohamadou en zijn vrouw Djeney gesproken. Hier de eerste indrukken.

Op 1 augustus zijn ze vertrokken. De reis is goed verlopen, al kwam niet alle bagage op tijd mee. De eerste weken zijn besteed aan het opknappen van het huis in Nouakchott. Het regende flink, het dak moest snel waterdicht gemaakt worden. De kinderen zijn al naar school. Met de jongens gaat het goed. Dochter Bakaou heeft het moeilijk, zij blijft dingen vergelijken, volgens Mohamadou is ze een echte kaaskop.

Door de regen staat alles op zijn kop in de stad. Een auto is een must, het openbaar vervoer is slecht en al helemaal in de regentijd. Mohamadou is druk aan het solliciteren. De broer van Mohamadou die bij Action Contre Faim werkt – helpt actief mee met netwerken.

Mohamadou is inmiddels in Kaedi geweest. Hij heeft daar gesproken met het bestuur van deMutuelle de Santé (Lokale ziekteverzekering, door Saha mede ondersteund), o.a. over de trage voortgang van sommige activiteiten. Het aantal leden blijft constant, nog steeds zijn niet alle overeenkomsten met gezondheidscentra getekend. De bestuursleden van de Mutuelle functioneren nog niet op volle kracht. Misschien spelen de traditionele man-vrouw verhoudingen mee, een oorzaak kan zijn dat de vrouwen niet genoeg kennis en ervaring hebben om b.v. administratieve taken uit te voeren. De bestuursleden zijn afwachtend en durven -ook omdat ze jonger zijn- weinig in te brengen in het overkoepelend bestuur van de de Ugats (overkoepelende vrouwenorganisatie in Kaedi).

De vrouwen zelf hebben voor de Mutuele de Sante gekozen. Saha wil graag met Mohamadou uitzoeken wat er aan de hand is om samen naar oplossingen te zoeken zodat de Mutuele de Sante zich verder kan ontwikkelen, voordat nieuwe activiteiten worden ontwikkeld.

Mohamadou heeft in de hoofdstad Nouakchot met Yacoub van de ONG Action gesproken over het project van Saha in Kaedi. Yacoub kent de vrouwen in Kaedi en heeft ervaring met de problemen die er spelen. Yacoub heeft zijn hulp aangeboden. Hij wil de vrouwen van het bestuur van de Mutuele gaan ondersteunen. Omdat hij de oprichting van een ziektekostenverzekering van groot belang vindt, zal hij hier geen geld voor vragen.

Mohamadou gaat dit aanbod met de vrouwen bespreken.

De textielverf is aangekomen. De vrouwen willen het zo snel mogelijk gebruiken. Djeney heeft met de vrouwen afgesproken dat ze de verf zelf gaat introduceren. Het een plantaardig soort verf die gezondheidsklachten kan voorkomen.

Wordt vervolgd….


 

Juli 2013

Mohamadou en gezin terug naar Mauretanië
Mohamadou was al een tijd bezig met de gedachte om terug te gaan naar Mauritanië.
Een aantal maanden geleden hebben hij en zijn vrouw Djeyni daadwerkelijk de beslissing genomen.  Ze vertrekken op 1 augustus a.s. Mohamadou heeft de mogelijkheid gekregen van zijn werkgever om een jaar verlof op te nemen waardoor – indien het nodig zou zijn – terugkeer naar zijn huidige baan mogelijk is.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Er moet heel veel geregeld worden. Ook de kinderen beginnen te wennen aan het idee dat ze terug gaan naar Afrika.
Zoals al eerder is afgesproken wordt Mohamadou door de stichting Saha het eerste jaar financieel ondersteund. In een formeel besluit en in een contract is vastgelegd dat hij gedurende één jaar per maand een vergoeding van 400 euro krijgt. Doel van deze bijdrage is om Mohamadou de mogelijkheid te geven om werk te vinden in Mauritanië. Hij heeft geprobeerd om vanuit Nederland te zoeken en reageren op vacatures. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Het blijkt dat je ter plaatse moet zijn om te netwerken en snel te kunnen reageren op een vacature. In ruil voor de bijdrage verricht Mohamadou met ondersteuning van zijn vrouw Djeyni werkzaamheden voor het project van Saha in Kaedi.
Wanneer Mohamadou binnen een jaar een betaalde baan vindt stopt de vergoeding – of wordt

deze verminderd in het geval het om een parttime werk gaat. In het contract is in grote lijnen vastgelegd welke werkzaamheden verricht worden en wat de gemiddelde tijdinvestering per maand is.

Nu Mohamadou en Djeyni ter plaatse zijn, kan Saha nog concreter en effectiever werken.
De verzoeken om ondersteuning van de vrouwen in Kaedi en hoe Saha hier vanuit Nederland het beste bij kan helpen kunnen rechtstreeks door Mohamadou en Djeny worden overgebracht. In de afgelopen tijd is gebleken dat het bestuur van de Mutuelle (zie nieuws augustus 2012 hieronder) nog aan daadkracht moet winnen om meer vooruitgang te boeken. Mohamadou wil onderzoeken wat de belemmeringen voor de vrouwen precies zijn. Meestal regelen de mannen dit soort dingen en ook de verschillen in afkomst kunnen een rol spelen. Mohamadou en vooral ook Djeyni kunnen hier ter plekke meer duidelijkheid in krijgen en de benodigde ondersteuning geven.

Uniformen en verf
Om duidelijk te maken dat het niet alleen om woorden gaat heeft SAHA uniformen gestuurd voor het verplegend personeel in de verschillende gezondheidsposten in Kaedi, waaraan het letterlijk nogal schortte. Die zijn inmiddels aangekomen. Mohamadou heeft aan sleutelpersonen in Kaedi gevraagd om bij ieder gezondheidspost uniformen af te leveren. We hopen binnenkort foto’s te kunnen laten zien van de overhandiging.
Ook de plantaardige verf voor de vrouwencoöperatie is aangekomen (zie nieuws van juli 2012).Djeny zal zorg dragen voor de introductie van de nieuwe verf. Inmiddels heeft Djeny met die nieuwe verf de nodige proefnemingen gedaan. Ze is er erg tevreden over het resultaat en blij dat niet meer met chemische verf hoeft te worden gewerkt.
Saha wil de donateurs en belangstellenden in de vorm van nieuwsbrieven de ontwikkelingen in Kaedi laten volgen. Kijk dus regelmatig op deze website naar de nieuwsrubriek!
Het bestuur van Saha

Juni 2013

Lees onder de rubriek Interview een gesprek van journaliste Hanneke Sizoo met Mohamadou Tandia, over zijn werk, zijn familie, zijn aanstaand vertrek naar Kaedi, zijn ideeën over de toekomst…