Stichting Saha

vervolg september 2017

De administratrice van de Mutuelle werkt onder supervisie van ONG Action. De verwachting is dat ze eind van het jaar zelfstandig kan werken. Het comité van toezicht vanuit de vrouwen van Ugatts en de Gérant van ONG Action controleren de rekeningen en bewijsstukken. Bij de volgende training wordt het controlerend team opgericht.

Er zijn inmiddels 80 leden waarvan ongeveer 50% hun bijdrage volledig betaald hebben.

Door onder verwanten en bekenden van de vrouwen nieuwe leden te werven wordt gestreefd naar 100-150 leden voor eind van dit jaar.

Een familie (vrouw, man, en max. twee kinderen) betaald 500 UM* aan inschrijfkosten en een contributie van 500 UM per maand Bij meer dan 2 kinderen zijn wordt per kind 100 UM per maand extra betaald.

Het saldo van de Mutuelle is tot op heden voldoende. Er is een goede balans tussen het saldo en de uitbetalingen.

Half september wordt een nieuwe training georganiseerd gericht op empowerment en het funktioneren van de Mutuelle.

* 1 euro is 437,19 UM