Stichting Saha

vervolg nieuws november 2017

Onderwerp van de tweede training is het functioneren van de coöperaties en vrouwelijk leiderschap.

Deze training gaat over het beheer van de coöperaties. Van alle coöperaties zullen meerder leden meedoen waaronder in ieder geval iemand die kan lezen en schrijven.

In de derde training gaat gesproken worden over het functioneren van verschillende organen van de Mutuelle de Sante en de daarbij horende rollen en verantwoordelijkheden. Deze training is voor degenen die belast zijn/worden met het beheer van de Mutuelle.

De trainingen worden gegeven nadat een door Saha opgesteld contract is ondertekend door Saha zelf en ONG Action die de trainingen gaat uitvoeren. Gevraagd wordt onder andere om een overzicht van de inhoud van de training en lijsten met de namen van de deelnemers en hun presentie. Na deze twee trainingen zullen alle onderdelen van de Mutuelle operationeel zijn.

Er is na veel uitzoeken en discussie met de ING bank een weg gevonden om op een veilige en goedkope manier geld over te maken naar de bank in Kaedi. De weg loopt nu via Parijs waardoor het voor Saha een Europese overboeking is.

Saha heeft – naar het idee van de stedenbanden- een brief gestuurd naar 3 zorgverzekeraars waarin gevraagd wordt om een verbinding tussen de Mutuelle de Sante en een ziektekostenverzekeringgroep in Nederland. Een partner voor uitwisseling van kennis, ondersteuning met financiële middelen, wederzijds begrip en betrokkenheid bij het behalen van wat wij hier de Millennium Doelen noemen. Helaas hebben alle drie de zorgverzekeraars laten weten dat ondersteuning van het Mutuelle project in Kaedi om verschillende redenen niet mogelijk is.