Stichting Saha

vervolg mei 2017

…Alle spullen zijn aangeschaft, de boekjes zijn gedrukt en op 16 en 17 febr 2017 heeft een tweedaagse training plaatsgevonden. Hier hebben de afgevaardigden van de verschillende coöperaties van Ugats (Union-Gats: overkoepelende organisatie van alle coöperaties) deelgenomen.

Doel van de training was om de vrouwen te laten participeren in de opzet van de Mutuele.
De training stond onder leiding van de nationale coordinator van ONG-Actions: Diagana Yacouba. De uitvoer was in handen van een externe trainer die in overleg met ONG Action op grond van deskundigheid en een offerte in overleg met Saha is uitgekozen.

Niet alle coöperaties konden een afgevaardigde sturen omdat er in dezelfde tijd veel sociale activiteiten plaatsvonden in Kaedi waaraan een aantal vrouwen verplicht was deel te nemen. In totaal waren er 16 vrouwen aanwezig van de minimaal 20 zoals oorspronkelijk gepland.
Voor degene die niet hebben deelgenomen worden sessies georganiseerd zodat zij alsnog de benodigde informatie krijgen.

Er werd gewerkt in kleine groepen waarin gepraat werd over het belang en het doel van de mutuelle, de opzet en de uitvoer. Door met elkaar te discussiëren en zo verschillende meningen te horen werden uiteindelijk gemeenschappelijke standpunten geformuleerd.

Een ander belangrijk onderwerp was welke rol de coöperaties hebben in de opzet en uitvoer van de Mutuelle en welke vaardigheden daarvoor nodig zijn.

Uit het verslag van de training blijkt dat de vrouwen actief hebben deelgenomen aan de training hetgeen bleek uit de vragen die gesteld werden, de discussies en de bijdragen die geleverd zijn aan de verdere ontwikkeling van de mutuelle.

De Mutuelle de Sante is per 1 januari 2017 in werking gesteld. De nieuwe administratrice is begonnen op het kantoor van ONG Action. Alle kantoor benodigdheden zijn aanwezig.