Stichting Saha

Wat kan ik doen?

Heeft u ideeën? Voor een actie of… ? Mail naar sante@saha-sante.org

Giften

U helpt met eenmalige of periodieke giften het project concreet vooruit.
Maak uw gift over op:
IBAN   NL02 INGB 0001990521
tnv      Stichting Saha
           Nijmegen
Uw beloning is meer gezondheid in Mauritanië.

Periodieke giften

Met een automatische overschrijving van 5 of 10 euro per maand (of een hoger bedrag naar keuze) steunt u de U-GATS (de Sterke Vrouwen van Kaedi) concreet en blijvend bij de opbouw van hun lokale gezondheidsverzekering (Mutuelle de Santé) en bij verbetering van de lokale productie en verkoop (textielverfproces en boetiek bij de markt). Deze activiteiten dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid van moeder en kind.

De clienten van de Mutuelle de Santé betalen hun eigen premie en u helpt mee door medefinanciering van: 
– kantoor en faciliteiten van de Mutuelle,
– regelmatige bijscholing van het personeel,
– onderhoud en uitbreiding van het instrumentarium voor het moeder-kindcentrum,
Ook ondersteunt u preventieprojecten van de Mutuelle:
– verbetering van het mechaniek van de diepe waterputten
– verbetering van het chemische proces in de regionale textielverf-nijverheid

Actie

Saha onderneemt regelmatig wervingsacties voor de financiering – zie bijvoorbeeld het sponsordiner in oktober 2014 in Lent. Ook u kunt een sponsoractie doen. Zo zamelden vier teams met roeisters uit heel Nederland het evenement Sail Kampen geld in voor Saha.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Liesbeth Kok.